Kikkertgrossisten.dk

FAQ - Sådan vælger du den rigtige kikkert

Her kan du læse om de begreber du støder på under valg af kikkert. Har du brug for vejledning, så ring eller skriv til os. Vi hjælper gerne.

Forstørrelse
Hvis der står 8x42 betyder det første tal hvor mange gange kikkerten forstørrer et objekt. Ser du fx på en fugl der er 100 meter væk, vil du opfatte fuglen som 12,5 meter væk (formel: 100/8=12,5).


Valget af forstørrelse til en håndkikkert, har stor betydning for synsfelt, lysstyrke, roligt billede, hvor tæt på man kan se ol. 

Her er et par eksempler:
  • 2,5 - 6 gange bruges til korte afstande. Teater, koncerter, storbyferie, museer, sommerfugle og synshandicappede.
  • 6 - 10 gange er populærere som minikikkerter.
  • 7 gange benyttes til maritimt brug. Højere forstørrelse er næsten umulig at holde stille og giver mindre lysgennemgang.
  • 7 - 10 gange betragtes som ”standard” kikkerter der er velegnede til naturoplevelser.
  • 12 - 15 gange forstørrelse er det største man kan benytte som håndkikkerter. De bør benyttes med en eller anden form for støtte da de kan være endog meget svære at holde stille.

Objektivdiameter
Det andet tal i eksemplet 8x42 angiver objektivdiameteren (den ende man kikker ud af). Jo større den er, desto bedre er lysstyrken og dæmringsydelsen (se nævnte). Objektivet er lavet af glas og jo større det er jo tungere bliver kikkerten.


Brugeren
Alle mennesker ser bedst under gode lysforhold, og som du sikkert har lagt mærke til kan pupillen ændre størrelse efter hvor meget lys der er. Når du går ud i stærkt solskin bliver pupillerne små for at begrænse lysmængden og er det halvmørkt bliver pupillen større fordi den forsøger at lukke mere lys ind til synsnerverne.

Jeg har ofte hørt naturelskere sige ”min kikkert er ikke så god mere”, hvor de burde sige ”min kikkert passer ikke længere til mine øjne”. Som alt andet her i livet, så ændres også pupillerne evner til at åbne sig (slippe lys ind) med alderen.

Udtrækspupil
En kikkerts udgangtrækspupil er den lysåbning du ser i okularerne, når du holder kikkerten retvendt i en armlængde fra dig. Udtrækspupillens diameter kan beregnes ved at tage objektivdiameteren og dividere den med forstørrelsen.


Udtrækspupillen for en 8x42-kikkert bliver 42:8 = 5,25 (millimeter) og for en 7x56 bliver 56:7 = 8,0 (millimeter). Jo større udgangspupil jo mere lysstærk er kikkerten.

Lang øjeafstand
En lang øjeafstand betyder, at du ikke behøver holde kikkerten helt ind til øjnene for at kunne se hele billedfeltet. Det giver større betragtningskomfort og er især behageligt, hvis man bruger briller.
 
Lysstyrke
Kikkertens geometriske lysstyrke regnes ud ved og tage kvadratet af udgangspupillen, dvs. at multiplicere udgangspupillen med sig selv. Lysstyrken til en 8x42 kikkert bliver dermed (42:8)2=5,25x5,25=27,56. Ved hjælp av lysstyrken kan får du en pegepind på hvor lyst billedet i kikkerten bliver med forskellig forstørrelse og objektivdiameter. Desto større tal for lysstyrke, jo lysere billede.

Når du skal afgøre hvilken lysstyrke som er passende for den kikkert du skal vælge, er der også andre forhold som bør tages i betragtning. Pupillen i menneskets øjne kan være 2 mm i diameter i dagslys og øge til 8 mm i svagt lys. Så længe kikkertens udgangspupil er lig med, eller større end øjets pupil, vil kikkerten ikke formindske det lys som når nethinden. I dagslys oplever du en 8x20 lommekikkert lige lys som en stor 8x56-kikkert fordi øjets pupil er mindre end begge kikkerternes udgangspupiller. I svagt lys vil øjets pupil udvide sig, og hvis pupillen bliver større end kikkertens udgangspupil, vil synsoplevelsen være mørkere gennem kikkerten end med det blotte øje.

Et voksent menneskes nattesyn aftager som tidligere nævnt i takt med alderen. Det skyldes i hovedsag at pupillens evne til at udvide sig, aftager. I tabellen herunder ser du hvor stor pupillen kan blive i nattemørket.

 

Udgangspupillen ændres med alderen:
20 år: 8,0 mm
30 år: 7,0 mm (7x50/8x56)
40 år: 6,0 mm (7x42/8x50/10x56)
50 år: 5,0 mm (7x35/8x42/10x50)
60 år: 4,1 mm (7x30/8x32/10x42)
70 år: 3,2 mm (7x22/8x25/10x32)
80 år: 2,5 mm (8x20/10x25)

Fra 50 års-alderen kan øjets pupil kun åbne sig ca. 5 mm. Med tanke på lysstyrken alene vil det være spild at købe en kikkert med større udgangspupil end dette. En 8x42 vil opleves lige så lys som en 8x56, også i mørke. Men det finnes nogle grunde til at 8x56 alligevel kan være et bedre valg end 8x42 – selv om fordelene med førstnævnte ofte vil være marginale.  I de næste afsnit vil vi redegøre for disse forhold.

Kikkerter med større objektiv yder erfaringsmæssig en lidt bedre opløsning og kontrast, og de giver desuden lidt mindre sløring og reflekser i modlys. Dermed opleves 8x56 kikkerten noget bedre i svagt lys end 8x42 typen, selv om mængden lys som når nethinden, er ens for begge kikkerterne. - En anden faktor som taler for 8x56-kikkerten, er den øgede synskomfort. Den skyldes stor udgangspupil og dermed store tolerance ved indstilling af kikkertens pupilafstand og i placeringen af øjet i forhold til den optiske akse.

Eftersom øjets pupil på ældre personer ikke kan overstige 3–4 mm, er det endnu mere vigtig at disse kikkertbrugere vælger kvalitetsoptik med førsteklasses glaskvalitet og coatinger på linser og prismer fordi dette giver øget lysgennemgang. Der kan være stor forskel i lysmængden i billedet på to 8x42-modeller, selv om udgangspupillen er ens på begge kikkerter.

I tillæg til glaskvalitetens og coatingens evne til at slippe lys igennem, spiller også prismestørrelsen og antallet af linseelementer ind for hvor lys en kikkert kan blive. I rimelige kikkerter er prismerne normalt ikke dimensioneret store nok til at opfange hele strålemængden som kommer ind gennem objektivet.

Dæmringstal
Dæmringstallet giver mulighed for at sammenligne kikkerters ydelse under dårlige lysforhold.

Tallet fremkommer som "kvadratroden af forstørrelse ganget med objektivdiameteren". Ved en 8x56 kikkert er det f.eks. 21.2. Til sammenligning: en 8x30 kikkert har dæmringstal 15.5. For brugeren betyder dette, at jo højere dæmringstallet er, og jo større kikkertens udtrædelsespupil er, jo bedre er kikkertens ydelse under dårlige lysforhold, f.eks i tusmørke eller tidligt om morgenen.
 
Porro & Tagprismer
Det er de to mest almindelige prismer til kikkerter. Kikkerter der benytter porroprismer er kikkerter med et traditionelt udseende, og tagprismekikkerter har et slankere og de er mere kompakte. Linserne i en traditionelt opbygget porroprismekikkert er placeret længere fra hinanden. Dette giver et mere tredimensionelt billede, det vil sige en bedre fornemmelse af dybde.


Tagprismer havde før i tiden problemer med reduceret opløsning og kontrast, men moderne overflade-coating af prismer, har reduceret svagheden til et minimum. Nogle producenter anvender fx sølv coating på alle prismeoverflader, hvor lyset reflekteres. Det er gjort for at reducere mængden af lys, der går tabt eller går ud af kurs under reflektionen.
  


Bak-4 / Bk7 prismer

Bak4 prismer er fremstillet af optisk glas med et højt lysbrydningsindeks, som giver en ensartet lys fordeling og maksimal transmission. De bidrager desuden til et lyst og tydeligt synsfelt med skarpe og kontrastrige billeder. I gennemsnit giver Bak4 prismer 40% mere lystransmission end standard Bk7 prismer.
 
Coating
Alle kikkerter leveres i dag med en eller anden form for coating (overfladebelægning). Fuld multicoating (FMC) betyder at alle luft-til-glas flader er coatet med flere lag, hvilket sikrer de klarest mulige billeder. Lysstyrken er forbedret, og billederne står med flot kontrast uden overståling. Når kikkerten besidder disse egenskaber, kan du betragte motiver i lange perioder, uden det virker trættende for øjnene.

Multicoating (MC) er en overflade coating som minimere refleksioner og spredning af lyset i det optiske system. Ved hjælp af en speciel fasecoating undgås interferensvirkning, hvilket øger kontrasten væsentligt. 

Der findes fire niveauer af coating:
 
Coated
Et enkelt lag på mindst en linse.

Fuld-Coated
Et enkelt lag på alle luft-til-glas overflader.

Multi-Coated
Flere lag på mindst en linse.

Fuld Multi-Coated
Flere lag på alle luft-til-glas overflader.

 
Nærafstand
Denne angiver den korteste afstand kikkerten kan stilles skarpt på. Hvis nærafstanden fx er helt nede på kun 1 meter, kan man betragte sommerfugle eller andre insekter på meget kort afstand. Det åbner nye muligheder for naturelskere, museumsbesøgende og personer med synsproblemer.
 
Kontrast
Evnen til at øjet kan skelne imellem lyst og mørkt. Høj kontrast betyder i praksis en «krystalklar» gengivelse – uden tegn til grålig gengivelse af de lyseste hvide og mørke områder.

Opløsning
Evnen til at adskille detaljer/linjer fra hinanden. Kan opgives i antal linjer pr. millimeter. «Skarphed» – som er vigtig i vores oplevelse af en kikkerts kvalitet – er en samlet opfattelse af de underliggende størrelser opløsning og kontrast.

Kantskarp(hed)
Hvor langt ud fra centrum billedet fortsat har høj opløsning.

Synsfelt
En kikkerts synsfelt opgives som det antal meter af en cirkel du ser på 1.000 meters afstand, og denne bør være størst mulig. Når en kikkert har en synsvinkel på 6,5° eller mere, betegnes den som vidvinklet. En kikkert med et vidvinkel design gør det lettere og hurtigere for dig at indstille din kikkert på objektet, for eksempel en lille fugl. Stort synsfelt giver også et godt overblik over terrænet omkring fuglen.

Gummibelagt
Gummiarmeringens vigtigste funktion er at beskytte kikkerten mod stød og skrammer, samt at bidrage til en bedre og mere sikkert greb. Samtidig gør belægningen kikkerten mindre kolde at holde på om vinteren.

Gummiforstærkning forhindrer ikke nødvendigvis vand og fugt i at komme ind..

Vandtæt
En vandtæt kikkert skal kunne modstå høj fugtighed, regn og nedsænkning i vand uden at der kommer vand, fugt eller støv indvendig. I praksis kan du kun stole på kikkerter der er fyldt med nitrogen eller argon og hermetisk lukket med O-ringe, netop dem der er garanteret vandtætte. 

Kikkerter der til en vis grad forhindrer indtrængning af vand, benævnt "vejrbestandig", men da de ikke er fyldt med kvælstof (men luft), kan luften kondensere.


Kikkertens anvendelse: Minikikkerter Standardkikkerter
  3x25 8x24 8x30 7x42 - - 12x40 - 20x50

* = God *** = Meget velegnet

7x21 8x25 10x32 8x40 7x50 10x42 12x50 9x63 20x60
  8x21 10x25 8x32 8x42 8x56 10x50 16x50 10x70 20x80
Almen brug *** *** *** *** *** * - - -
Astronomi - - * * *** *** *** *** ***
Ornitologer - * *** *** *** *** *** *** ***
Rejser / natur *** *** *** *** *** * - - -
Jagt - - *** *** *** * - - -
Teater *** * - - - - - - -
Sejlsport - - *** *** *** * - - -
Almen sport * *** *** *** *** *** - - -
Bjergbestigning * * * * - - - - -
Natkikkert (ikke infrarød) - - - - *** *** - - -
Udsigtskikkerter - - - * *** *** *** *** ***
Safari     * *** *** *** * ***  
                   

OBS: Til kikkerter med 12 x forstørrelse (eller mere) bør der anvendes et stativ.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere