Afstandsmålere

Helt præcist - hvor langt, hvor kort ... En afstandsmåler er et måleinstrument, som bruges til at måle afstande. Afstandsmåleren adskiller sig fra linealen, tommestokken og målebåndet ved ikke at kræve fysisk kontakt med det, der skal måles. Læs mere nederst på siden.


Laserafstandsmåler
Denne type er den moderne efterfølger til ultralydsafstandsmåleren. Her bestemmes afstanden v.h.a. en laserstråle, som rettes mod det objekt, der skal måles afstanden til. Laseren tjener både som måleredskab og som sigtemiddel. Afstanden beregnes ved at måle faseforskydningen af den del af lasertrålen, der reflekteres tilbage igen.
 
Rangefinder kikkert
Monokular (enøjet kikkert) med indbygget range finder. Der måles også med laser, men den adskiller sig fra den normale laserafstandsmåler ved typisk at bruge en infrarød laser. Opløsningen er ikke særlig stor, typisk i hele eller halve meter. Til gengæld er dens afstandsområde meget stort: Op til 4-800 meter for en typisk lavprismodel og op til et par kilometers længde for de professionelle modeller. Det typiske anvendelsesformål er afstandbedømmelse fx i forbindelse med jagt, hvor jægeren skal tage højde for afstanden til byttet. Laseren er i langt de fleste øjensikret i kraft af den valgte bølgelængde og effekt på laserstrålen.

Golfkikkert

Som navnet siger, en kikkert, der bruges til golf, så spilleren kan få afstanden til hullet afgjort mere præcist, end vedkommende selv kan bedømme. Der er to modeller. Den teknologisk avancerede model, er egentlig "bare" en range finder kikkert, som er markedsført til golf-brug, men kan faktisk fint anvendes til mange formål. Den "billige" klassiske golfkikkert er derimod ikke en afstandsmåler i samme forstand som de andre beskrevne typer. Den bruger i stedet det faktum, at højden på flaget pr. definition altid er den samme.